Downloads

Hier kunt u de PDF versie van de digitale rapporten downloaden en onderliggende rapportages waar in de digitale rapporten naar verwezen wordt.

Nota Voorkeursalternatief dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer

PDF-versie

Nota Voorkeursalternatief Dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer (2023)

Onderliggende rapporten

MER Deel 1 Dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer (2023)

Nota Kansrijke Oplossingen dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer

PDF-versie

Nota Kansrijke Oplossingen Dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer (2023)

Onderliggende rapporten

Nota van Uitgangspunten dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

PDF-versie

Nota van Uitgangspunten Dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer