Het Voorkeursalternatief van de dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer is gepubliceerd en u kunt van 3 juli 2023 t/m 11 augustus 2023 op de plannen reageren.  Het waterschap hoort graag wat u van deze plannen vindt. U kunt een reactie indienen op het Voorkeursalternatief per e-mail naar ICU@hdsr.nl.  

Digitale rapportages

Op deze website vindt u alle digitale rapporten van de dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hierin kan informatie in detail worden bekeken door het inzoomen op kaarten, klikken op interactieve afbeeldingen en bekijken van een video. Dezelfde rapporten zijn ook verkrijgbaar als PDF-versie. Meer informatie over de werking van digitale rapporten vindt u hier.

Het meest recente digitale rapport is de Nota voorkeursalternatief met bij behorende MER Deel 1.

Dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer

De dijkversterking loopt vanaf de Irenesluis (nabij Wijk bij Duustede) tot aan het Culemborgse Veer en heeft een lengte van 9,9 km. De versterking is een deelproject van Sterke Lekdijk. De dijkversterking combineert het waterschap zoveel mogelijk met verbeterkansen voor natuur, recreatie en verkeersveiligheid. Op deze manier maken we de dijk sterker én mooier. Dat kunnen we niet alleen, we dagen u uit om mee te denken én doen.

Op de projectwebsite van dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer vindt u meer informatie waaronder de meest recente planning, nieuws en contactgegevens.