Herkenbaarheid hoofdvorm van de dijk

Het huidige beeld en de herkenbaarheid van de hoofdvorm van de dijk wordt voornamelijk bepaald door de meest recente dijkversterkingen. De dijk tussen Amerongen en Nieuwegein, waar dit traject onderdeel van is, is in de jaren ‘80 versterkt, in een tijd dat dijken nog zeer robuust versterkt werden. Hierdoor is de dijk op veel plaatsen versterkt met een binnendijkse lage voet en steunbermen, dit is op veel plaatsen goed te zien in het landschap. Op onderstaande kaart van de ruimtelijke karakteristiek is te zien waar de dijk op oorspronkelijke en op aangepaste locatie ligt.

Kaart van de ruimtelijke karakteristiek van de dijk
Figuur 3‑11: Kaart van de ruimtelijke karakteristiek van de dijk