Huidig dijktracé

De dijk is na de ontginning van het gebied  (vanaf de 12e eeuw) door de eeuwen heen onderhevig geweest aan de kracht van de rivier en verplaatst. Op sommige plekken kwam bij een dijkverlegging de agrarische grond buitendijks te liggen langs de Lek. Deze buitendijkse grond wordt ‘oudhoevig land’ genoemd en is op weinig plekken nog aanwezig of zichtbaar. De huidige ligging van de dijk is de laatste eeuwen hetzelfde gebleven, los van een aantal plekken waar een dijkdoorbraak is geweest.

Kaart van het dijktracé en de onderverdeling in deeltrajecten
Figuur 3‑12: Kaart van het dijktracé en de onderverdeling in deeltrajecten