3.4 Cultuurhistorie en archeologie

De aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden (specifiek: gebouwde rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten) worden hieronder beschreven, deze zijn in eerder stadium geïnventariseerd (Royal HaskoningDHV 2022 (RKK), Vestigia 2022).