Stap 3: van kansrijke oplossingen naar het Voorkeursalternatief

In deze stap is de waterveiligheidsopgave opnieuw verder aangescherpt waardoor er twee locaties (locatie 2 en 5) met opgave voor waterveiligheid zijn afgevallen op basis van het uitgevoerde grondonderzoek. Daarnaast is er ook een locatie (2b) bij gekomen, dit is toegelicht in de waterveiligheidsopgave (Hoofdstuk 2.1). De overgebleven kansrijke oplossingen uit stap 2 zijn vervolgens per locatie onderling vergeleken op grond van een uitgebreid beoordelingskader (zie Hoofdstuk 5). De resultaten van deze beoordeling zijn opgenomen in Hoofdstuk 7. Op grond hiervan is per locatie een Voorkeursalternatief gekozen (zie Hoofdstuk 8).