5. Beoordelingskader

De kansrijke alternatieven en het Voorkeursalternatief worden beoordeeld op een reeks criteria; het beoordelingskader. Daarmee wordt invulling gegeven aan het doel om effecten op milieu en leefomgeving zorgvuldig in beeld brengen om mee te nemen bij de besluitvorming (m.e.r.-procedure), en te komen tot een transparante en navolgbare afweging tot aan het Voorkeursalternatief.