6. Van mogelijke naar kansrijke oplossingen

De Lekdijk tussen Irenesluis en Culemborgse Veer heeft een waterveiligheidsopgave voor maximaal vijf locaties (zie Hoofdstuk 2). Voor drie van deze locaties is het zeker dat deze versterkt moeten worden (locatie 1a, 4 en 6), voor locatie 2b en 3 is dit nog niet zeker. Er zijn verschillende manieren om deze versterking uit te voeren. In Hoofdstuk 4 is aangegeven welk proces is gevolgd om per locatie tot de beste wijze van versterken uit te komen. In de volgende paragrafen zijn de overwegingen en resultaten per locatie beschreven. Startpunt zijn de drie mogelijke oplossingen (grondoplossing binnenwaarts, grondoplossing buitenwaarts of constructie), met als resultaat één of meer kansrijke oplossingen per locatie (zie voor meer detail ook de Nota Mogelijke Oplossingen en Nota Kansrijke Oplossingen). Locatie 2b ontbreekt hier omdat hiervoor nog geen analyse gemaakt is voor de kansrijke oplossingen.