7. Beoordeling kansrijke oplossingen

De kansrijke oplossingen weergegeven in Figuur 7‑1 en zijn in de volgende paragrafen per locatie beoordeeld op basis van het beoordelingskader zoals beschreven in Hoofdstuk 5.

Zoals aangegeven in Hoofdstuk 2.1 zijn de locaties 2b en 3 nog niet beoordeeld in deze notitie.

Kansrijke oplossingen kaart
Figuur 7‑1: Kansrijke oplossingen kaart