8. Keuze Voorkeursalternatief en effecten

In totaal zijn er vijf locaties met een waterveiligheidsopgave. Voor twee van de vijf locaties wordt er in deze rapportage nog geen keuze gemaakt voor het Voorkeursalternatief. Het gaat om de volgende locaties:

  • Locatie 2b; Voor deze locatie is de pipingopgave pas recent bekend geworden. Dit komt door een noodzakelijke correctie van de responsfactor (zie toelichting Hoofdstuk 2.1). Hierdoor is het voor het project niet mogelijk geweest om voor deze locatie de kansrijke oplossingen te bepalen en de keuze voor het Voorkeursalternatief vast te stellen. Dit wordt doorgeschoven naar de Planuitwerkingsfase.

  • Locatie 3; Voor locatie 3 is de Voorkeursalternatief-keuze sterk afhankelijk van het voorlandonderzoek dat pas in het najaar van 2023 kan worden uitgevoerd. De keuze zal pas in de planuitwerking gemaakt worden.

Het Voorkeursalternatief voor de dijkversterking heeft hierdoor betrekking op drie locaties; 1a, 4 en 6. De motivatiekeuze Voorkeursalternatief voor deze locaties en de effectbeoordeling voor deze locaties staat in de volgende paragrafen.