8.2 Effecten Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief is samengesteld uit oplossingen die in Hoofdstuk 7 reeds zijn beoordeeld. Daarom volgt hieronder een samenvatting van de effecten die niet als neutraal zijn beoordeeld.