Bijlage 1 Beschrijving huidige situatie natuur

De beschrijving van de huidige situatie natuur is hier te downloaden.