Natuur: KRW

Omschrijving beoordelingsaspect

Het project wordt niet uitgevoerd in KRW-relevant areaal. Effecten op de KRW-gebied zijn op dit traject van de Sterke Lekdijk niet aan de orde. Het beoordelingscriterium is omwille van consistentie tussen de deelprojecten van Sterke Lekdijk wel opgenomen in het beoordelingskader. De effecten zijn altijd neutraal gescoord.