Water: rivier

Omschrijving beoordelingsaspect

Onder rivierkundige effecten vallen de mate van opstuwing bij hoogwater en effecten op aanzanding en/of erosie en dwarsstromingen in de rivier inclusief de doorwerking van deze effecten voor de scheepvaart. Alle oplossingen voor de dijkversterking die ruimte innemen (verandering in maaiveld) langs de buitenzijde van de dijk hebben rivierkundige effecten.

Beoordelingsmethodiek

De beoordeling wordt in twee stappen gedaan:

  1. Eerst is er kwalitatief gekeken naar de maatregelen per locatie of deze mogelijk leiden tot rivierkundige effecten door naar het ruimtebeslag van de alternatieven te kijken.

  2. Indien er mogelijke negatieve effecten zijn wordt de opstuwing bepaald met het rivierkundige model WAQUA. Hierbij is een vaste afvoerverdeling bij een Lobithafvoer van 16.000 m3/s gehanteerd. Als het opstuwingseffect zeer klein is (<1mm) is ervan uitgegaan dat andere rivierkundige veranderingen verwaarloosbaar zijn (effecten op morfologie, dwarsstroming, en scheepvaart).

De effecten zijn bepaald per locatie (met waterveiligheidsopgave) en uiteindelijk voor het gehele Voorkeursalternatief, waarbij de volgende beoordelingsschaal wordt gebruikt:

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Water: rivier

n.v.t.

Geen opstuwing <1mm

Geringe invloed opstuwing t.o.v. de referentiesituatie < 1cm

Beperkte invloed opstuwing t.o.v. de referentiesituatie 1-3 cm

Grote invloed opstuwing t.o.v. de referentiesituatie > 3cm