Landschap: structuren

Omschrijving beoordelingsaspect

Dit aspect heeft betrekking op eventuele aantasting van de dijkversterking op landschappelijke structuren. Onder landschappelijke structuren worden elementen verstaan die samen de structuur van het landschap bepalen. Bomen (losse bomen, lanen en bosjes), struiken en water (sloten en oppervlaktewater) behoren tot dit soort elementen. Landschappelijke structuren hebben veelal een historische achtergrond en laten de invloed van de mens in het verleden op het landschap zien. Hierdoor dragen ze op een belangrijke manier bij aan het karakter en de beleving van het dijklandschap.

Beoordelingsmethodiek

De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van deskundigenoordeel volgens de volgende beoordelingsschaal:

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Structuren landschap

Lichte verbetering van landschappelijke structuren; door de dijkversterking ontstaat er een kans om landschappelijke structuren te versterken

Geen verandering of aantasting van landschappelijke structuren of een neutraal effect

Lichte aantasting van landschappelijke structuren; door de dijkversterking moeten landschappelijke structuren voor een deel wijken of worden aangepast

Aantasting van de continuïteit van het dijkprofiel; door de dijkversterking moeten landschappelijke structuren sterk wijken of worden aangepast

N.v.t.