Ruimtebeslag op woningen

Omschrijving beoordelingsaspect

Op dit criterium wordt beoordeeld hoeveel woningen worden geraakt door het ruimtebeslag van de maatregelen.

Beoordelingsmethodiek

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Ruimtebeslag woningen

n.v.t.

geen woningen worden geraakt

1 – 2 woningen worden geraakt

3 – 5 woningen worden geraakt

meer dan 5 woningen worden geraakt