Ruimtebeslag op bedrijfspanden

Omschrijving beoordelingsaspect

Op dit criterium wordt beoordeeld hoeveel bedrijfspanden worden geraakt door het ruimtebeslag van de maatregelen.

Beoordelingsmethodiek

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Ruimtebeslag op bedrijfspanden

n.v.t.

geen panden worden geraakt

1 pand wordt geraakt

2 panden worden geraakt

meer dan 2 panden worden geraakt