Wateroverlast of zettingen woningen en bedrijfsgebouwen

Omschrijving beoordelingsaspect

Door de maatregelen kunnen de grondwaterstanden worden beïnvloed. Als dit een blijvend effect is en optreedt bij woningen of bedrijfsgebouwen, is er een kans op effecten: wateroverlast of zettingen (bij structurele veranderingen in combinatie met een zettingsgevoelige fundering).

Beoordelingsmethodiek

De beoordeling is vooralsnog kwalitatief uitgevoerd, op basis van de kans op verandering van de grondwaterstanden.

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Wateroverlast of zettingen panden

n.v.t.

geen effect verwacht

kleine kans op wateroverlast of zettingen bij woningen of bedrijfsgebouwen

kans op wateroverlast of zettingen bij woningen of bedrijfsgebouwen

n.v.t.