Effect op woongenot

Omschrijving beoordelingsaspect

Woongenot heeft betrekking op een prettig en comfortabel huis en een veilige en schone leefomgeving. Woongenot wordt door iedereen anders ervaren. Verschillende aspecten die invloed hebben op het woongenot vallen onder andere beoordelingscriteria, zoals cultuurhistorie, landschap, wateroverlast en verkeer. Deze worden onder het beoordelingsaspect ‘Effect op woongenot’ daarom niet meegenomen.

Onder ‘Effect op woongenot’ beoordelen we wel:

  • Verandering van de afstand tussen de woning en de dijk en de weg;

  • Verandering van de oppervlakte en bruikbaarheid van het erf en de tuin.

Beoordelingsmethodiek

Dit criterium wordt kwalitatief beoordeeld met deskundigenoordeel op basis van de lokale situatie.

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Milieu en omgeving

Woongenot

n.v.t.

geen effect

lichte verslechtering van het woongenot

matige verslechtering van het woongenot

n.v.t.