Uitvoerbaarheid

Omschrijving beoordelingsaspect

Bij dit beoordelingsaspect kijken we naar:

  • Hoe complex zijn de technieken of de realisatie van de maatregelen? Hierbij gaat het om de techniek, (de complexiteit van) het benodigde maatwerk en de benodigde ervaring.

  • Wat is de omvang van het benodigde maatwerk? Past de uitvoering binnen de beschikbare tijd?

De toe te passen techniek staat nog niet vast. Vooralsnog is uitgegaan van traditionele technieken (constructies bestaande uit stalen damwanden en een voorlandverbetering bestaande uit klei). In de volgende fase van het project (de Planuitwerkingsfase) zal worden gekeken of het mogelijk is om een innovatieve techniek toe te passen in plaats van een traditionele techniek wanneer dit voordelen biedt. Daarop wordt de uitvoerbaarheid ook in de afweging meegenomen.

Beoordelingsmethodiek

De beoordeling is kwalitatief en is gedaan op basis van deskundigenoordeel. We beoordelen op schaal van de kansrijke alternatieven als geheel en gebruikten daarbij de volgende beoordelingsschaal:

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Techniek

Uitvoerbaarheid: Hoe complex (logistiek en ervaring) is de uitvoering?

Realisatie niet complex, omvang van de maatregel is beperkt.

Realisatie niet complex, omvang van de maatregel is gemiddeld

Realisatie complex, omvang maatregel is beperkt of realistie niet complex, omvang maatregel is groot.

Realisatie complex, omvang van de maatregel is gemiddeld

Realisatie complex, omvang maatregel is groot.

Uitvoerbaarheid: Past de uitvoering in de beschikbare tijd?

Uitvoeringsduur korter dan 2,5 jaar realisatietijd

Uitvoeringsduur passend binnen 2,5 jaar realisatietijd

Uitvoeringsduur met een kleine hoeveelheid aanvullende maatregelen passend te maken binnen 2,5 jaar

Uitvoeringsduur met een behoorlijk aantal aanvullende maatregelen passend te maken binnen 2,5 jaar

Uitvoeringsduur ondanks aanvullende maatregelen niet passend binnen 2,5 jaar