Duurzaamheid: circulariteit

Omschrijving beoordelingsaspect

Uit oogpunt van duurzaamheid is het relevant of en in welke mate materialen kunnen worden hergebruikt; enerzijds de hergebruiksmogelijkheden van materialen die bij dit project vrijkomen (bijvoorbeeld grond) en anderzijds de mogelijkheden om in dit project gebruik te maken van materialen die elders vrijkomen. Bij beoordeling bleek het in dit stadium van het ontwerp nog lastig om dit aspect te beoordelen, onder meer omdat de wijze van uitvoeren nog niet duidelijk is. Daarom is vooralsnog volstaan met kwalitatieve beoordelingen.

Beoordelingsmethodiek

De beoordelingsmethode is vooralsnog kwalitatief waarbij de maatregelen neutraal zijn gescoord.

Beoordelingscriteria

Interpretatie beoordelingsscore

+

0

-

--

---

Techniek

Duurzaamheid: circulariteit

nog nvt

nog nvt

nog nvt

nog nvt

nog nvt