Bijlage 2 Beoordelingskader

In de volgende hoofstukken gaan we in op de inhoudelijke invulling van de criteria en hoe de interpretatie van de scores is gedaan per beoordelingscriterium. Per criterium omschrijven we het beoordelingsaspect en de beoordelingsmethodiek.