4.1.1 Doorgevoerde optimalisaties

Het werken van 'grof naar fijn' bestaat uit het doorvoeren van optimalisaties in de berekeningen van de waterveiligheidsopgave voor de faalmechanismen die nog niet voldeden in de fase van Nota van Uitgangspunten. De waterveiligheidsopgave is in de periode februari – juli 2022 aangescherpt. In Tabel 4‑1 zijn de optimalisaties weergegeven die per faalmechanisme zijn uitgevoerd. Deze optimalisaties zijn vastgelegd in de volgende documenten:

  1. Technische Uitgangspuntennotitie dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer;

  2. Veiligheidsanalyse dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer;

  3. Constructieve beoordeling inlaat Wijk bij Duurstede - dijkversterking Irenesluis - Culemborgse Veer.

Tabel 4‑1 Uitgevoerde optimalisaties waterveiligheidsopgave per faalmechanisme

Faalmechanisme

Uitgevoerde optimalisaties

Piping (STPH)

Gevoeligheidsanalyse doorlatendheden

Toepassen beslisboom piping hypothese 1 (zie paragraaf 4.1.2)

Check beschikbaar voorland onderzoek

Macrostabiliteit

binnenwaarts (STBI)

Toevoegen cohesie toplaag

Verhogen pre-overburden pressure (POP) waarden

Macrostabiliteit

buitenwaarts (STBU)

Verbeteren schematisatie

Val na hoogwater aangepast van 4 meter naar 3 meter

Faalpadanalyse

Grasbekleding Erosie

Buitentalud (GEBU)

Gedetailleerde toets

Faalpadanalyse

Grasbekleding Afschuiven

Binnentalud (GABI)

Werkwijze Memo aanpak GABI Sterke Lekdijk toegepast

Kunstwerk

(inlaat bij de Irenesluis)

Uitvoeren veiligheidsanalyse kunstwerk: binnen het dijkversterkingstraject ligt één kunstwerk, namelijk het inlaatwerk in de Voorhavendijk Irenesluis West ter hoogte van dijkpaal 107.