5. Van mogelijke naar kansrijke oplossingen

Tijdens het ontwerpproces zijn op basis van de projectdoelstelling en vanuit verschillende thema’s in het gebied, bouwstenen gecombineerd tot mogelijke oplossingen. Deze mogelijke oplossingen zijn uitgebreid uitgewerkt en vastgesteld in de Nota Mogelijke Oplossingen. Belangrijk uitgangspunt voor de mogelijke oplossingen is dat bij het opstellen van de mogelijke oplossingen de aangescherpte waterveiligheidsopgave van 17 mei 2022 (zie Hoofdstuk 2 in de Nota Mogelijke Oplossingen) is gebruikt. In paragraaf 4.1.3 is de ontwikkeling van de waterveiligheidsopgave in de tijd weergegeven in figuur 4-2. De waterveiligheidsopgave ten tijde van het opstellen van de Nota Mogelijke Oplossingen was een stuk groter dan de aangescherpte waterveiligheidsopgave van 8 juli 2022.

De beheeropgave en meekoppelkansen zijn in deze fase nog niet beoordeeld op effecten.