5.1.1 Waterveiligheid

Alle mogelijke oplossingen moeten voldoen aan de waterveiligheidsnormen zoals vastgelegd in de Waterwet. Alle drie de mogelijke oplossingen hebben geen effect op het beoordelingscriterium waterveiligheid, omdat deze alle drie voldoen aan de waterveiligheidsnormen.