5.1.2 Riviersysteem

Voor het criterium riviersysteem zijn geen van de drie mogelijke oplossingen als positief beoordeeld. Dit komt doordat geen van de mogelijke oplossingen bestaat uit rivierverruimende maatregelen/bouwstenen. Bij mogelijke oplossing 1 ‘Constructie’ vindt de gehele versterking in constructies plaats. Daarom vindt er geen versterking buitendijks plaats en zijn er voor geen enkel deelgebied (zie definitielijst) rivierkundige effecten. Mogelijke oplossing 2 ‘Grondoplossing binnenwaarts’ en mogelijke oplossing 3 ‘Grondoplossing buitenwaarts’ hebben dezelfde score op het criterium riviersysteem, namelijk een ‘negatief effect’. In beide oplossingen wordt de buitenwaartse stabiliteitsopgave namelijk buitenwaarts opgelost door een taludverflauwing en/of een stabiliteitsberm., De beperkte buitenwaartse stabiliteitsopgave binnenwaarts oplossen is te complex (door bijvoorbeeld dijkverlegging) en wordt daarmee niet gezien als mogelijke oplossing. De taludverflauwing/stabiliteitsberm buitendijks resulteert in een afname van het doorstroomprofiel van de uiterwaard. Dit leidt mogelijk tot een negatief rivierkundig effect, namelijk waterstandsopstuwing. De buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) uit mogelijke oplossing 3 resulteert niet tot een extra negatief rivierkundig effect, zolang het maaiveld niet opgehoogd wordt.