5.1.6 Wonen, bedrijven en landbouw

In de effectbeoordeling scoort mogelijke oplossing 2 ’Grondoplossing binnenwaarts’ negatief op het beoordelingscriterium wonen, bedrijven en landbouw. In deze oplossing wordt de agrarische bedrijfsvoering geraakt en zijn er negatieve effecten op het woongenot. Mogelijke oplossing 1 ‘Constructie’ en 3 ‘Grondoplossing buitenwaarts’ hebben geen effect op wonen, bedrijven en landbouw. Bij mogelijke oplossing 3 zijn de negatieve effecten beperkt of tijdelijk (wat niet meeweegt), waardoor deze oplossing beoordeeld wordt met geen effect.