6. Kansrijke oplossingen

De waterveiligheidsopgave is tijdens de verkenningsfase verder aangescherpt (zie paragraaf 4.1) ten opzichte van de Nota van Uitgangspunten en Nota Mogelijke Oplossingen. Op basis van de effectbeoordeling mogelijke oplossingen is er geen mogelijke oplossing in zijn geheel afgevallen. Daarom worden de drie mogelijke oplossingen als kansrijke oplossingen overgenomen, maar alleen voor de zes locaties waar de pipingopgave speelt. De opgave voor macrostabiliteit binnenwaarts voor dijkvak 2b wordt in elke kansrijke oplossing op dezelfde wijze opgelost, namelijk met een constructie. Een oplossing in grond past hier niet zonder het wiel te dempen, wat onder andere vanuit cultuurhistorisch oogpunt, ongewenst is.

In de volgende drie paragrafen zijn de drie kansrijke oplossingen gepresenteerd:

Tot de basis van elke kansrijke oplossing behoort de beheeropgave (zie paragraaf 4.2) en de eventuele meekoppelkansen (zie paragraaf 4.4) die meegenomen worden. Eventuele besluiten hierover volgen in de planuitwerkingsfase.