6.4.3 Locatie 3 – deelgebied Den Oord

Beknopte gebiedsomschrijving

Buitendijks bevindt zich de Schalkwijker Buitenwaard. Op dit punt is deze breed en deels in agrarisch gebruik. Binnendijks ligt bebouwing van het dorpje Den Oord, welke is ontsloten via een parallelweg aan de dijk. Er staan woningen, agrarische bedrijven en er is agrarisch landgebruik.

Onderzochte mogelijke oplossingen

Binnendijkse (piping)berm

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing binnendijkse pipingberm

Op locatie 3 is een binnendijkse pipingberm niet kansrijk vanwege de woningen en agrarische bedrijven binnendijks. De pipingberm is dusdanig groot in volume dat het niet past met deze bebouwing. Deze bouwsteen was voor deze locatie al afgevallen na de effectbeoordeling in de Nota Mogelijke Oplossingen, maar staat hier nog wel genoemd voor het complete overzicht.

Verticale pipingmaatregel (constructie)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing verticale pipingmaatregel (constructie)

Voor locatie 3 is een constructieoplossing kansrijk omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De exacte locatie voor de constructie staat nog niet vast, wel is een zoekgebied bepaald voor de constructie, namelijk tussen het hart van de kering en het eind van de huidige binnenberm plus vijf meter.

Buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) is kansrijk op locatie 3. De locatie ligt ver genoeg van de rivier en het oppervlakte is goed in te passen in de uiterwaarden.