6.4.4 Locatie 4 – deelgebied Beusichemse veer Den Oord

Beknopte gebiedsomschrijving

Op dit deelgebied ligt de dijk bijna direct langs de Lek. Daarom zijn de uiterwaarden op dit punt erg smal. Het gebied is een uitloper van de Schalkwijker Buitenwaard. Binnendijks is het erg weids en staan geen woningen of andere bebouwing. Binnendijks is er agrarisch grondgebruik op de oude oeverwal.

Onderzochte oplossingen

Binnendijkse (piping)berm

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing binnendijkse pipingberm

Op locatie 4 is een binnendijkse pipingberm kansrijk. Het tast geen binnendijkse bebouwing aan en er is voldoende ruimte om het geschatte volume van de pipingberm in te passen in het landschap.

Verticale pipingmaatregel (constructie)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing verticale pipingmaatregel (constructie)

Voor locatie 4 is een constructieoplossing kansrijk omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De exacte locatie voor de constructie staat nog niet vast, wel is een zoekgebied bepaald voor de constructie, namelijk tussen het hart van de kering en het eind van de huidige binnenberm plus vijf meter.

Buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Deze afbeelding laat een doorsnede zien van de onderzochte oplossing buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing)

Buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) is kansrijk op locatie 4. De locatie ligt net ver genoeg van de rivier en het benodigde oppervlakte is goed in te passen in de uiterwaarden. Aandachtspunt is dat op deze locatie veel afkalving van het kribvak plaatsvindt. Dit zou een kans kunnen zijn om werk met werk te maken, zowel buitendijkse grondverbetering (klei-inkassing) als stabiliteit van het kribvak te verbeteren.