7. Reflectie projectdoelstellingen en doorkijk naar Voorkeursalternatief

In dit hoofdstuk wordt er een reflectie op de projectdoelstellingen gegeven in paragraaf 7.1 en wordt er vooruit gekeken naar het vervolg proces in paragraaf 7.2.