7.1.2 Levert een voorkeursalternatief binnen gestelde planning en budget

Alle kansrijke oplossingen leveren een Voorkeursalternatief op binnen gestelde planning en budget, dit wordt als een randvoorwaarde voor het project gezien. De kansrijke oplossingen zijn hier dus niet onderscheidend in.