7.1.6 Optimaal inspeelt op de planuitwerkings- en realisatiefase door de innovatiepartners

In bovenstaande doelstelling zijn de kansrijke oplossingen niet onderscheidend. Doordat de innovatiepartners bij het VKA betrokken worden, wordt ervan uitgegaan dat elke kansrijke oplossing optimaal zal inspelen op de planuitwerkings- en realisatiefase.