Kaartenbijlage Nota voorkeursalternatief

Download hier de Kaartenbijlage Nota voorkeursalternatief

Definitielijst

Beheerstrook

1. Het project

Introductie

5.2 Locatie 3: Den Oord

Beknopte gebiedsbeschrijving

5.3 Locatie 4: Beusichemse veer Den Oord

Beknopte gebiedsbeschrijving

5.4 Locatie 6: Bosscherwaarden (oost), ter hoogte van het wiel

Beknopte gebiedsbeschrijving

6. Afweging van de kansrijke oplossingen

Voor het Voorkeursalternatief wordt per locatie de afweging gemaakt welke kansrijke oplossing het meest geschikt is, onder andere door middel van effectbeoordelingen (zie MER deel 1) en een reflectie op de projectdoelstellingen.

6.1 Effecten van de kansrijke oplossingen op basis van het beoordelingskader

De kansrijke oplossingen zijn beoordeeld op basis van het beoordelingskader zoals beschreven in MER-deel 1, Hoofdstuk 5. De totale effectbeoordeling van de verschillende oplossingen is opgenomen in de MER-deel 1, Hoofdstuk 7.

Locatie 1a

Voor locatie 1a is er één kansrijke oplossing: een constructie (voor piping) (zie Hoofdstuk 5.1).

Locatie 4

Voor deze locatie zijn er drie kansrijke oplossingen: grondoplossing binnenwaarts (pipingberm), grondoplossing buitenwaarts (klei-inkassing) en constructie (verticale pipingmaatregel) (zie Hoofdstuk 5.3).

Toon meer resultaten