2. Doelstellingen en Proces

In dit hoofdstuk zijn de doelstellingen voor de Verkenningsfase van de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer opgenomen en is het proces dat in de Verkenningsfase is doorlopen in meer detail toegelicht.