2.1 Doelstellingen

De projectdoelstellingen zijn afgeleid van de doelstellingen van het Programma Sterke Lekdijk (uit het Programmaplan Sterke Lekdijk (2020)). De doelstellingen van de Verkenningsfase dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer zijn:

1) dat de dijk voldoet aan de veiligheidsdoelen en eisen vanuit beheer;

2) dat een Voorkeursalternatief wordt opgeleverd binnen gestelde planning en budget;

3) dat via een open transparante werkwijze tot stand komt met oog voor de omgeving;

4) dat invulling geeft aan het verbeteren van de leefomgeving;

5) dat rekening houdt met potentiële innovaties en duurzaamheid;

6) dat optimaal inspeelt op de Planuitwerkings- en Realisatiefase door onze innovatiepartners vroegtijdig te betrekken.

In Hoofdstuk 7.4 wordt het Voorkeursalternatief getoetst aan bovenstaande projectdoelstellingen.