3.2 Overlegstructuren

De samenwerkingspartners Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht, gemeente Houten, gemeente Wijk bij Duurstede, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat voeren voor de dijkversterking de volgende terugkerende overleggen:

  • Bestuurlijk overleg: in dit overleg worden de belangrijkste ontwikkelingen besproken, wordt de kwaliteit en een goed gebiedsproces bewaakt, en wordt besluitvorming rond mijlpalen afgestemd;

  • De ambtelijke werkgroep: Hierbij wordt concreet samengewerkt aan de invulling van de gebiedsopgave. De partners houden elkaar op de hoogte van de gang van zaken binnen de eigen organisaties en helpen elkaar verder in het project. Verder voeren zij reviews uit van de mijlpaalproducten. De ambtelijke werkgroep komt regelmatig (circa één maal per zes weken) bijeen;

  • Ambtelijk opdrachtgeversoverleg: doel van dit overleg is het bewaken van een soepele besluitvorming en afstemming over strategische samenwerkingsthema’s;

  • Bestuurlijke tafel voor de gehele Sterke Lekdijk: dit overleg is ingesteld om de integrale aanpak van de gehele Lekdijk te kunnen waarborgen, waarin alle lopende deeltrajecten van Amerongen tot Schoonhoven aan bod komen;

  • Werkgroep bevoegd gezag: deze zal actief worden gedurende de Planuitwerkingsfase. In deze werkgroep zullen de vergunningen en procedures worden besproken.

Het Recreatieschap De Stichtse Groenlanden zit niet regulier bij bovenstaande overleggen. Zij zijn eigenaar en beheerder in het gebied en worden daarom betrokken wanneer een voor hen relevant onderwerp wordt besproken en als expert bij thematafels.