De ontwikkeling van de waterveiligheidsopgave

Tijdens de Verkenningsfase van de dijkversterking wordt van ‘grof naar fijn’ gewerkt. Op basis van steeds meer beschikbare informatie (zoals nieuw grondonderzoek of berekeningen in meer detail) verkrijgen we stapsgewijs een steeds betrouwbaarder en preciezer oordeel over de sterkte van de huidige dijk. Bij iedere stap wordt duidelijker welke maatregelen nodig zijn om de dijk aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen. In de verkenningsfase is de waterveiligheidsopgave in vier stappen in de volgende producten verder aangescherpt:

  1. Waterveiligheidsopgave ten behoeve van de Nota van uitgangspunten, een toelichting staat in de Nota van uitgangspunten (paragraaf 3.1);

  2. Waterveiligheidsopgave ten behoeve van de Nota mogelijke oplossingen, een toelichting staat in de Nota mogelijke oplossingen (hoofdstuk 2);

  3. Waterveiligheidsopgave ten behoeve van de Nota kansrijke oplossingen, een toelichting staat Nota kansrijke oplossingen (paragraaf 4.1);

  4. Waterveiligheidsopgave ten behoeve van de Nota Voorkeursalternatief, een toelichting staat verder in Hoofdstuk 4.1.2.

De ontwikkeling van de waterveiligheidsopgave op basis van bovenstaande stappen is in Figuur 4‑3 weergegeven.

Ontwikkeling van de waterveiligheidsopgave door de verschillende producten van de verkenningsfase
Figuur 4‑ 3 Ontwikkeling van de waterveiligheidsopgave door de verschillende producten van de verkenningsfase