4.4 Gebiedsopgave

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk om de dijkversterking goed af te stemmen met andere ontwikkelingen om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde creëren (ambitie 3 van het Programma Sterke Lekdijk). Dit kan door slimme combinaties te zoeken met andere ontwikkelingen, overlast te voorkomen en de samenhang in het gebied te bewaken. Daarom werkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden nauw samen met andere overheden in een ambtelijke werkgroep bestaande uit de gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Bij andere trajecten van Sterke Lekdijk krijgt dit onder andere vorm door integrale gebiedsontwikkeling. In dit project is er over een beperkt aantal kilometers een versterkingsopgave aanwezig. Daarnaast zijn de grootschalige uiterwaardontwikkelingen al in een vergevorderd stadium. Daarom heeft het gezamenlijk realiseren in een integrale gebiedsontwikkeling geen meerwaarde. Toch zijn wel kansen te benutten voor het verbeteren van de leefomgeving. Deze zijn in de volgende paragraaf verwoord.