5.4 Locatie 6: Bosscherwaarden (oost), ter hoogte van het wiel

 Kaart met kansrijke oplossingen locatie 6
Figuur 5‑4: Kaart met kansrijke oplossingen locatie 6

Beknopte gebiedsbeschrijving

Op locatie 6 liggen buitendijks de Bosscherwaarden; dit betreft een locatie met brede uiterwaarden en oudhoevig land met de oude steenfabriek als blikvanger. Binnendijks is het landschap kleinschalig en besloten vanwege de agrarische bebouwing en boomgaarden. Hier is ook een wiel als restant van een dijkdoorbraak te vinden.

Veiligheidsopgave

De dijk voldoet aan twee faalmechanismen niet: (1) piping en heave en (2) macrostabiliteit binnenwaarts. Voor piping en heave is het kwelweglengtetekort 140 meter. Het kwelweglengtetekort geeft aan met hoeveel meter een bestaande pipingberm of voorlandverbetering verlengd dient te worden om te voldoen aan de opgave. Ter hoogte van het wiel voldoet de kering ook niet aan het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts.

Onderzochte oplossingen

Constructie (piping + stabiliteit):

Dwarsprofiel locatie 6 mogelijke oplossing constructie

Voor locatie 6 is een constructie kansrijk omdat deze geen invloed heeft op het ruimtegebruik binnendijks en buitendijks. De stabiliteitsopgave waarvoor een constructie nodig is, kan goed gecombineerd worden met een constructie voor piping. De exacte locatie voor de constructie staat nog niet vast. Wel is een zoekgebied bepaald voor de constructie, namelijk tussen het hart van de kering en de rand van het wiel nog voor de bomen die binnendijks aanwezig zijn.

Afgevallen oplossing: Combinatie grondoplossing binnenwaarts en grondoplossing buitenwaarts:

De stabiliteitsopgave zou opgelost kunnen worden in grond met een binnendijkse stabiliteitsberm. Echter is dit geen kansrijke oplossing doordat deze berm het wiel ‘De Noord’ aan de binnenzijde van de dijk gedeeltelijk zal dempen. Dit is volgens het bestemmingsplan (dubbelbestemming waarde aardkunde) niet toegestaan.

Een grondoplossing voor piping is in theorie zowel binnen- (pipingberm) als buitendijks (voorlandverbetering) mogelijk. De pipingberm is net als een stabiliteitsberm niet kansrijk voor locatie 6 vanwege de aanwezigheid van het wiel aan de binnenzijde van de dijk. Op deze locatie is buitendijks voldoende ruimte waardoor buitendijkse voorlandverbetering (klei-inkassing of bentonietmat) goed is in te passen in de uiterwaard. Wel is de omvang groot (+140 meter).

Met alleen de voorlandverbetering is het stabiliteitsprobleem nog niet opgelost, hiervoor is dan ook een constructie nodig. Wanneer sowieso een constructie nodig is, is het meer voor de hand liggend om één constructie aan te brengen die de beide faalmechanismen (stabiliteit + piping) oplost. Hierdoor is een combinatieoplossing van constructie en voorlandverbetering niet kansrijk.

Conclusie

Voor locatie 6 is er één kansrijke oplossing, namelijk een constructie die zowel het piping- als het stabiliteitsprobleem oplost.