6.1 Effecten van de kansrijke oplossingen op basis van het beoordelingskader

De kansrijke oplossingen zijn beoordeeld op basis van het beoordelingskader zoals beschreven in MER-deel 1, Hoofdstuk 5. De totale effectbeoordeling van de verschillende oplossingen is opgenomen in de MER-deel 1, Hoofdstuk 7. Per locatie volgt in de volgende paragreven een samenvatting van de effecten die niet als neutraal zijn beoordeeld.