7.1 Beschrijving voorkeursalternatief

In Figuur 7‑2 is het Voorkeursalternatief gepresenteerd, door op locaties in de kaart te klikken is het dwarsprofiel of een 3D-uitsnede van het Voorkeursalternatief te bekijken. Het Voorkeursalternatief bestaat uit een constructie voor locatie 1a en 6 en een voorlandverbetering voor locatie 4. Voor de locatie 2b en 3 is er geen Voorkeursalternatief gekozen, deze keuze wordt gemaakt in de Planuitwerkingsfase (zie Hoofdstuk 6.2). Daarnaast behoort de beheeropgave voor het gehele dijktraject tot het Voorkeursalternatief.

Overzichtskaarten van het Voorkeursalternatief en detailkaarten zijn terug te vinden in de kaartenbijlage Nota Voorkeursalternatief. In de volgende paragrafen is het Voorkeursalternatief per locatie, de beheeropgave en de meekoppelkansen verder toegelicht.

Overslaan: Interactieve content (iframe)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Figuur 7‑ 2 Kaart voorkeursalternatief