Meekoppelkansen

Nagenoeg alle voorgestelde meekoppelkansen kunnen onafhankelijk van het Voorkeursalternatief worden gerealiseerd. Er is alleen mogelijk een raakvlak tussen het Voorkeursalternatief op locatie 4 en de meekoppelkans ‘kwaliteitsverbetering Natuurnetwerk Nederland’. Dit is omdat hier in het voorland wordt gegraven en omdat het vanuit waterveiligheid wenselijk is om op deze locatie de oever te beschermen tegen erosie. In Tabel 4‑4 in Hoofdstuk 4.4.1 zijn de meekoppelkansen opgenomen inclusief de status of deze worden meegenomen in de planuitwerking om verder uitgewerkt te worden. Meekoppelkansen die meegenomen worden naar de planuitwerking staan ook op de Voorkeursalternatief-kaart.