7.2 Innovaties

In de planuitwerking wordt er voor de uitwerking van de waterveiligheidsopgave gekeken naar het toepassen van innovaties door middel van een uitgebreide trade-off-matrix (TOM). Binnen het Programma Sterke Lekdijk wordt gekeken naar de volgende innovaties die relevant zijn voor het Voorkeursalternatief van de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse Veer:

Door op de innovatie te klikken, krijgt u meer informatie over deze innovatie. Daarnaast zijn deze innovaties uitgebreider toegelicht in het Ontwerprapport Voorkeursalternatief.

Kansrijkheid innovaties Voorkeursalternatief

Onderstaande tabel geeft aan welke innovaties per locatie nog kansrijk zijn.

Voor locatie 6 is eigenlijk geen enkele innovatie kansrijk op basis van de huidige ontwerpvereisten. Er moet een 13 meter diepe wand komen voor STBI (Macrostabiliteit Binnenwaarts), maar voor STPH (piping en heave) moet deze 20 meter diep zijn. Twee constructietypen naast elkaar is niet realistisch. En juist de combinatie van faalmechanismen maakt dat Prolock, GZB, SoSEAL en MIP niet kansrijk zijn, omdat voor STBI ook maatregelen getroffen moeten worden, wat alleen in staal kan. Voor locatie 1a en 2b zijn nog alle innovaties voor een constructie kansrijk. Voor de locaties 3 en 4 met voorlandverbetering is de innovatie bentonietmat nog kansrijk.

Tabel 7‑ 1: Kansrijke innovaties per locatie (groen = kansrijk, rood = niet kansrijk, grijs = niet van toepassing voor deze locatie) 

Innovatie

Locatie 1a

Constructie

Locatie 2b

Constructie

Locatie 3

Voorlandverbetering

Locatie 4

Voorlandverbetering

Locatie 6

Constructie

Prolock Filterscherm

    

Stabiliteit blijft

Grofzandbarrière

    

Stabiliteit blijft

Mixed in Place wand

    

i.v.m. benodigde diepte

SoSEAL

    

Stabiliteit blijft

Bentonietmat