7.3 Reflectie projectdoelstellingen

Op basis van expert judgement, is voor het Voorkeursalternatief bekeken in hoeverre deze bijdraagt aan de projectdoelstellingen. In de volgende paragrafen is deze reflectie per doelstelling opgeschreven.