Het voorkeursalternatief geeft invulling aan het verbeteren van de leefomgeving

Geen van de technische oplossingen voor waterveiligheid worden als positief of negatief beoordeeld als deze worden getoetst aan de principes uit het ruimtelijk kwaliteitskader. Dit is omdat het dijklandschap door de technische oplossingen niet per definitie wordt verbeterd. Wel zijn in de meekoppelkansen en raakvlakprojecten algemene verbeteringen voor het dijklandschap voorzien, die nagenoeg onafhankelijk zijn van de technische oplossingen. Zo wordt de leefomgeving in de algemene zin verbeterd.