Het voorkeursalternatief speelt optimaal in op de planuitwerkings- en realisatiefase door de innovatiepartners vroegtijdig te betrekken.

Doordat de innovatiepartners bij de keuze van het Voorkeursalternatief betrokken zijn geweest, wordt ervan uitgegaan dat het Voorkeursalternatief optimaal zal inspelen op de Planuitwerkings- en Realisatiefase. Ook bestaat het Voorkeursalternatief uit meerdere constructies die ruimte bieden voor innovaties van de innovatiepartner.