Duurzaamheid en innovatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staat voor ‘Duurzaam Opdrachtgeverschap’. Ook in de Planuitwerkingsfase zullen de zes focusgebieden: materialen, ecologie & biodiversiteit, ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, investeringen en energie nadrukkelijk worden meegenomen in het project. Een voorbeeld hiervan is het zoeken naar synergiekansen met de natuurlijke dijkzone in de Schalkwijker Buitenwaard om zo de biodiversiteit te verhogen. Ook energieverbruik en materiaal tijdens de aanlegfase (bijvoorbeeld hergebruik van grond en emissieloos aanleggen, innovaties toepassen) zijn belangrijke aandachtspunten. Samen met de innovatiepartners streeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar een emissieloze realisatie. DuboCalc zal weer als hulpmiddel gebruikt worden om duurzaamheid te kwantificeren.

Ten aanzien van de innovaties wordt er in de Planuitwerkingsfase gewerkt aan de doorontwikkeling van kansrijke innovaties per locatie.