8.3 Participatie

Ook in de planfase zal samenwerking met de omgeving centraal staan. Op belangrijke momenten worden bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd en gevraagd om hun belangen en wensen kenbaar te maken. De participatie in de Planuitwerkingsfase zal grotendeels de mijlpaalmomenten volgen van de procedures en vergunningen. Het wettelijk traject van inspraak gerelateerd aan vergunningenprocedures vormt dus de basis, maar daarnaast wil het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bewoners op verschillende manieren actief blijven betrekken. Hierbij zal weer gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken.

Een belangrijk onderdeel in de Planuitwerkingsfase zijn gesprekken met eigenaren over de verwerving van de benodigde gronden. In dit gesprek licht de omgevingsmanager het project en de mogelijke impact van de dijkversterking op de eigendommen toe. Ook vinden we het belangrijk om te weten wat uw vragen, wensen, belangen en voorwaarden zijn. Ook wordt met eigenaren gesproken over de afspraken ten aanzien van de inrichting van de percelen.