8.5 Betrekken aannemer

Voor de gehele Sterke Lekdijk heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor uitvoerende marktpartijen. Binnen dit contract zijn deelprojecten gegund aan aannemers, de zogenaamde innovatiepartners. Voor de dijkversterking Irenesluis – Culemborgse veer is Van Oord als aannemer betrokken. Deze heeft in de Verkenningsfase meegekeken met de plannen en zal in de Planuitwerkingsfase een nadrukkelijkere rol krijgen. Van Oord is tevens uitvoerder van de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Zo kan de kennis en ervaring van deze aannemer optimaal worden benut om een zo goed mogelijk uitvoerbaar ontwerp te maken. Ook kan de innovatiekracht van deze partij worden gebruikt.